KËSHILLI I QARKUT FIER
SEKRETARI

NJOFTIM

Përgatitja e Buxhetit Vjetor

Në zbatim të të ligjit Nr. 139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore”, i ndyshuar, dhe detyrimeve të tjera ligjore për konsultimin e buxhetit të vitit 2022, Këshilli i Qarkut Fier ju fton në një takim konsultimi publik në ambjentet e sallës së mbledhjeve pranë Këshillit të Qarkut.

Ky takim do të zhvillohet, ditën e enjte datë 02. 11. 2021 ora 10:00.

Në këtë diskutim publik do të trajtohet detajimi i buxhetit të vitit që vjen 2022 i Këshillit të Qarkut Fier.

Ftoheni të merrni pjesë duke respektuar rregullat e autoriteteve shëndetësore ndaj Covid 19.

Ju mirëpresim

 

Sekretari i Këshillit të Qarkut
Nebi MEMUSHAJ

 NJOFTIM PER KONSULTIM PUBLIK

Previous Njoftim për Konsultim Publik mbi hartimin e Buxhetit 2022 si dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024