Ne zbatim te Ligjit Nr. 1 39/2015,date 17.12.2015, “Per Veteqeverisjen Vendore”, te ndryshuar,neni 76,pik a 5 dh e 6.

Ju njoftojme se diten premte date 12. 02 .2021. ora 10.00 do te zhvillohet mbledhja e Keshillit te Qarkut Fier ne Platformen Online me kete rend dite:

  • Miratimi i shteses se te ardhurave te trasheguara ne buxhetin e Keshillit te Qarkut Fier per vitin 2021
  • Miratimi e linjes Lushnje-Grabian, Grabian-Lushnje.
  • Të ndryshme

RREGULLORE E QARKUT FIER